Om oss

Sedan 1946

Degerfors Hembygdsförening bildades 1946, med inriktningen att: ”det är angeläget att tillvarataga de gamla minnena som finns i vår bygd, samt att anteckna och bevara minnen från forna tider”. Den 5 juli 1946 valdes den första styrelsen. Till ordförande valdes Gunnar Stark och till övriga ledamöter valdes: Oscar Ståhl, Axel Österberg, Folke Ekman, Gerda Jansson, Sigurd Schönnesson samt Olof Pettersson. I Föreningens stadgar anges att Degerfors Hembygdsförening har till syfte att främja hembygdsvård och hembygdsforskning inom Degerfors Köping, samt att väcka och stärka hembygdskänslan.